Η Δρ. Θεριανού ανέλαβε καθήκοντα στην πανευρωπαϊκή ακαδημία δερματολόγων

Η Δρ. Θεριανού ανέλαβε καθήκοντα στην πανευρωπαϊκή ακαδημία δερματολόγων

Η ιατρός ψηφίστηκε βάσει βιογραφικού από Δερματολόγους που εκπροσωπούν 60 χώρες, προκειμένου να συμβάλει με το έργο της ως μέλος στην επιτροπή επικοινωνίας της Πανευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας (EADV).

Η Ακαδημία αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές κοινότητες παγκοσμίως, με πάνω από 7.000 Δερματολόγους ως εγγεγραμμένα μέλη.

Σκοπός της είναι να προάγει την επιστήμη, την γνώση και την καλύτερη φροντίδα των ασθενών με δερματολογικά προβλήματα.

900 568 Δερματολόγος Δρ. Θεριανού Αναστασία